Versie: 2.1 - dd. 05-08-2019 14:45 J&M


Het Kempisch Volksorkest Speelt Ten Dans

op de zondagen 1 september, 6 oktober, 3 november 2019

van 11:30 tot 13:30 uur in De Beijaard in Postel

Van 10:30 tot 11:30 worden dansen uit de Berrie (F) gespeeld en gedanst

Orkestleden wordt verzocht zich bij verhindering af te melden:
e-mail, contact pagina, telefoon naar Jaqueline (of Karel)

 

Het Kempisch Volks Orkest staat onder leiding van Karel Franken


2019

Het jaar van Het 40 Jarig Jubileum
van de
Stichting Kempische Muziek en Dans

 

Het feest wordt gehouden in het weekeinde van 5 & 6 oktober 2019.

Nadere informatie wordt per e-mail aan de donateurs gestuurd.

 

Een ieder kan vragen stellen via het Contact formulier (Menu: Contact).


Algemeen overzicht

Stichting Kempische Volksmuziek en - dans

Op onze site treft u informatie aan over Het Kempisch Volksorkest en De Kempische Volksdansers.

Beide groepen werken samen onder de stichting Kempische Muziek en Dans.

 

Het doel van de stichting is de Volksmuziek en Volksdanskunst te blijven uitvoeren, zo mogelijk in openbare evenementen.

 

De overkoepelende stichting neemt ook het voortouw bij het organiseren van nationale en internationale culturele uitwisselingen.

Hierdoor zijn de dansers en orkestleden al op bezoek geweest in o.a. Frankrijk, Polen, Scandinavië, Utrecht en Zeeland.

 

 

Let op nr. 1 : Via menu keuze:

't Winkeltje

kunt U:

  • Partituren downloaden 

Let op nr. 2: Via menu keuze:

Stichting

kunt U:

  • Muziek CD's 
  • Muziek boeken

bestellen.

Kempisch                  Volksorkest

Het Kempisch Volksorkest speelt voornamelijk volksdansmuziek, die van origine voornamelijk uit de Lage Landen van West Europa komt. Hier is ook invloed uit andere delen van Europa te horen met melodieën uit Scandinavië, Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.

 

Bij de orkest samenstelling is zoveel mogelijk gekozen voor instrumenten die bij Volksmuziek passen. Zo zijn er accordeons, violen, (blok)fluiten en enkele klarinetten, hobo, trom en vlieren of hommels.

Moderne hupsafladder als gitaar of mandoline worden zo goed mogelijk geweerd.

 

Het orkest repeteert één maal per maand, op de eerste zondag van de maand. (Behalve in januari en in de zomervakantie).

  

Op Youtube staan twee filmpjes waarin te zien hoe in Postel in De Beiaard wordt gedanst en gespeeld. De ene is een algemene impressie en bij de andere kunt u de Utrechtse Horlepiep zien dansen.

 

Momenteel wordt het orkest geleid door 

Karel Franken

Kempische       Volksdansers

De dansen die door de Kempische Volksdansers worden gedanst zijn veelal afkomstig uit West Europa, en voornamelijk uit de Lage Landen, dus Nederland en België 

Door contacten met de danscultuur uit andere lander, zijn ook dansen uit b.v. Frankrijk, Scandinavië, Duitsland of Polen ingevoerd in het oeuvre. 

 

De reguliere dansoefenavond is op woensdag, in de Buitengaander in Westerhoven. Een klein groepje muzikanten maakt het dansen tot een totaal feestje.

 

Tijdens de openbare muziekrepetitie van het Kempisch Volksorkest komen vele Kempische Volksdansers in de Beiaard te Postel dansen.

Volksdans amateurs/liefhebbers en belangstellenden zijn hier van harte welkom.

 

Op de dansavonden worden de dansen aangeleerd en gecorrigeerd door:

Hanneke Koop

ondersteund door Nel Franken.

 

Combo volksmuzikanten o.l.v.

Ruud Wiesen

Accordeon