Het Kempisch Volksorkest Speelt Ten Dans

op de zondagen 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november 2019

van 11:30 tot 13:30 uur in De Beijaard in Postel

Orkestleden wordt verzocht zich bij verhindering af te melden:
e-mail, contact pagina, telefoon naar Jaqueline (of Karel)

 

Het orkest staat onder leiding van Karel Franken


2019

Het jaar van Het 40 Jarig Jubileum
van de
Stichting Kempische Muziek en Dans


Algemeen overzicht

Stichting Kempische Volksmuziek en - dans

Op onze site treft u informatie aan over Het Kempisch Volksorkest en De Kempische Volksdansers.

Beide groepen werken samen onder de stichting Kempische Muziek en Dans.

 

Het doel van de stichting is de Volksmuziek en Volksdanskunst te blijven uitvoeren, zo mogelijk in openbare evenementen.

 

De overkoepelende stichting neemt ook het voortouw bij het organiseren van nationale en internationale culturele uitwisselingen.

Hierdoor zijn de dansers en orkestleden al op bezoek geweest in o.a. Frankrijk, Polen, Scandinavië, Utrecht en Zeeland.

 

Op onze historische site www.kempischemuziekendans.nl

vindt U o.a. nadere informatie over onze historie, danssoorten en muziekinstrumenten.

 

Let op 1: Via menu keuze:

't Winkeltje

kunt U:

  • Partituren downloaden 

Let op 2: Via menu keuze:

Stichting

kunt U:

  • Muziek CD's 
  • Muziek boeken

bestellen.

Kempisch                  Volksorkest

Het Kempisch Volksorkest speelt voornamelijk volksdansmuziek, die van origine voornamelijk uit de Lage Landen van West Europa komt. Hier is ook invloed uit andere delen van Europa te horen met melodieën uit Scandinavië, Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.

 

Bij de orkest samenstelling is zoveel mogelijk gekozen voor instrumenten die bij Volksmuziek passen. Zo zijn er accordeons, violen, (blok)fluiten en enkele klarinetten, hobo, trom en vlieren of hommels.

Moderne hupsafladder als gitaar of mandoline worden zo goed mogelijk geweerd.

 

Het orkest repeteert één maal per maand, op de eerste zondag van de maand. (Behalve in januari en in de zomervakantie).

  

Op Youtube staan twee filmpjes waarin te zien hoe in Postel in De Beiaard wordt gedanst en gespeeld. De ene is een algemene impressie en bij de andere kunt u de Utrechtse Horlepiep zien dansen.

 

Momenteel wordt het orkest geleid door 

Karel Franken

Kempische       Volksdansers

De dansen die door de Kempische Volksdansers worden gedanst zijn veelal afkomstig uit West Europa, en voornamelijk uit de Lage Landen, dus Nederland en België 

Door contacten met de danscultuur uit andere lander, zijn ook dansen uit b.v. Frankrijk, Scandinavië, Duitsland of Polen ingevoerd in het oeuvre. 

 

De reguliere dansoefenavond is op woensdag, in de Buitengaander in Westerhoven. Een klein groepje muzikanten maakt het dansen tot een totaal feestje.

 

Tijdens de openbare muziekrepetitie van het Kempisch Volksorkest komen vele Kempische Volksdansers in de Beiaard te Postel dansen. Andere volksdansers, amateurs/liefhebbers en belangstellenden zijn hier van harte welkom.

 

Op de dansavonden worden de dansen aangeleerd en gecorrigeerd door:

Hanneke Koop

ondersteund door Nel Franken.

 

Combo volksmuzikanten o.l.v.

Ruud Wiesen

AccordeonIn Memoriam Pierre Canals

 

Op 1 maart 2019 is een gewaardeerd lid van onze bevriende groep Chantes et Danses du Berry op 77 jarige leeftijd overleden.

 

Pierre is altijd een gewaardeerd en bevlogen organisator geweest bij de culturele uitwisselingen tussen onze dans en muziekgroepen.

 

We wensen zijn nabestaanden en de groep Chantes et Danses sterkte bij dit verlies.

 

De stichting Kempische Muziek en Dans.

Pierre CANALS
 
Président d'Honneur de Chants et Danses du Berry, Mainteneur du Site de CDB,
 
nous a quitté le 1er mars 2019.
 
Nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.